Yardımcı Birimler

Basın – Halkla İlişkiler Birimi

Basın-Halkla İlişkiler Birimi yürüttüğü çalışmalarda, hedef kitlemize okulumuz ile ilgili bilgi aktarmayı, kamuoyunda var olan olumlu tutum ve kanaatleri pekiştirmeyi amaçlar. Okul içi ve dışı etkinliklerin plan-program dahilinde yürütülmesini sağlar. Okulumuzun yönetim birimleriyle işbirliği yaparak yıllık etkinlik programını hazırlar. Kurumsal yayınlarımızı hazırlar ve okullarımıza ait tüm görsel materyal arşivini tutar. Günlük basın-yayın takibini yapar ve etkinliklerimizin ilgili basın kuruluşlarında yayınlanması sağlar.

İdari Hizmetler Birimi

İç hizmetlerde görevli personelinin sevk ve idaresi ile denetiminden sorumludur. İzin takiplerini yapar. Nöbet hizmetlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Okulumuzda kullanılan çeşitli malzeme, demirbaş ve mobilyaların onarımı ve temizliği, sivil savunma, güvenlik hizmetleri ve okul taşıtlarının bakım ve onarımı ile ilgili tedbirlerin alınması gibi önemli hizmetlerin aksatılmadan ve sürdürülebilir kaliteyle verilmesinden sorumludur.

Öğrenci İşleri Birimi

Okulun tüm iç ve dış yazışmaları, öğretmenlere dönük okul işleyişi ile ilgili ya da genel bilgilendirme niteliğindeki yazışmaları yürütür. Okul yöneticilerine herhangi bir nedenle ulaşılamadığı zamanlarda öğretmenler ve veliler tarafından bırakılan notları yöneticilerimize ulaştırır. Yöneticilerimizin kurum içi ve dışından kişi ve çalışanlarla yapacağı görüşmeleri planlar, konuklara randevu verir.

Bilgi İşlem Birimi

Bilgi İşlem Birimimiz, bilgisayar laboratuvarlarında, bölümlerde ve ofislerde bulunan bilgisayarların bakım ve onarımından sorumludur. Okullarımızın öğrenci not fişleri, ara karne ve dönem sonu karnelerinin basımını gerçekleştirir. Okullarımıza ait bilgisayarların lisans ve demirbaş kayıtlarını tutar. Okul yönetim sistemi veritabanı olan Bilsa programının işletilmesinden sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Okulumuzda görev yapan personel ve öğrencilerin sağlık ve iş güvenliklerinin sağlanması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılması amacıyla hizmet verir.

Muhasebe Birimi

Muhasebe Birimi, öğrenci kayıt işlemleri sırasında ve sonrasında yapılan ödemeleri kontrol eder. Genel Muhasebe işlemleri kapsamında aylık düzenli olarak beyanname ve bildirgeleri hazırlar. Kurum çalışanlarının maaş ve SGK prim ödemelerini düzenli olarak yapar.

İnsan Kaynakları Birimi

İnsan Kaynakları Birimi, okulumuzda görevli tüm personel ve öğretmenlerimiz için çalışma onayı alır. Özlük dosyalarının düzenli tutulması ve arşivlenmesinden sorumludur. Çalışanların sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenmesi işlemlerini yürütür. Çalışanların izin, rapor, yıllık izin gibi işlerini takip eder. SSK giriş ve çıkış işlemlerinin takibini yapar.