MEV Koleji Öğretmenleri

Milli Eğitim Vakfı, öğretmenlerini kurumsal yapıya uygun olarak ‘Eğitim Öğretim Personeli Alım Yönergesi’ne göre uzman eğitimcilerden oluşan bir komisyon aracılığıyla meslekî, insanî ve sosyal yetkinlikleri göz önünde bulundurarak titizlikle seçer ve en uygun şekilde görevlendirir.

MEV Koleji’nde Öğretmenlerimiz;

 • Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş,
 • Öğrencisini seven ve saygı duyan,
 • Öğrencilerinin kişilik ve sosyal gelişimine rehberlik yapabilen,
 • Tutarlı ve adil davranarak güven veren,
 • Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran,
 • İnsanlık değerlerini, beceri ve tutumlarını akademik hedeflerle dengeli biçimde sunan,
 • Sürekli araştıran, sorgulayan, kendini geliştiren,
 • Teknolojik eğitim araçlarını etkin biçimde kullanabilen,
 • Öğretme isteği ve zevki duyan,
 • Dürüst, onurlu ve ahlaklı,
 • Evrensel değerlere ve kültürlere saygılı,
 • Güvenli eğitim ortamları yaratabilen,
 • Öğrencinin ihtiyaçlarını temel alan ve mutluluğunu gözeten yetkin ve idealist eğitimcilerdir.